Huurverhoging 2019

Huurverhoging 1 juli 2019

In de tweede helft van april ontvangen onze huurders de brief over de huurverhoging per 1 juli 2019. De hoogte van de huurverhoging is afhankelijk van een aantal factoren. Onderstaand kunt u lezen hoe de huurverhoging dit jaar tot stand is gekomen. 

De wettelijk maximaal toegestane huurverhoging in 2019

 •  De wettelijke maximale huursomstijging voor al onze sociale huurwoningen is 2,6% (1% plus de inflatie van 1,6%).
 • Per woning is de maximale stijging 4,1% (2,5% plus de inflatie van 1,6%).
 • In 2019 mogen wij de huurders van een sociale huurwoning die een inkomen hebben boven € 42.436,= een hogere huurverhoging geven, de zogenaamde inkomensafhankelijke huurverhoging. Maximaal is dit 5,6% (4% plus de inflatie van 1,6%).

Huurverhoging 2019 bij Woningstichting Naarden

In overleg met het bestuur van Huurdersbelang Woningstichting Naarden hebben wij de huurverhoging als volgt bepaald:
 • Wij kiezen voor een gematigd huurbeleid: de totale huursomstijging zal onder de inflatie van 1,6% uitkomen en niet op de wettelijk toegestane 2,6%.
 • Ook kiezen wij ervoor om de kwaliteit van de woning meer in balans te brengen met de huurprijs.
 • De woningen met een hogere kwaliteit en een lage huurprijs verhogen wij met 2,8%.
 • Voor de woningen met een hogere huurprijs is de huurverhoging 1,4%.
 • De huurverhoging van de sociale woningen wordt alleen toegepast tot maximaal € 720,=.
 • De vrije sector woningen worden afgetopt op € 995,=.
 • Wij passen de inkomensafhankelijke huurverhoging niet toe.
 • Huurovereenkomsten die zijn ingegaan na 1 januari 2019 krijgen per 1 juli 2019 geen huurverhoging.

Woonlasten

Voor 2019 past WSN niet alleen een gematigd huurbeleid toe, daarnaast gaat de rekening van gemeente Gooise Meren voor de rioolheffing met ingang van 2018 niet meer naar de huurder, maar naar de Woningstichting. Dit betekent concreet voor de huurders van WSN dat de rioolheffing 2019 van € 199,50 door WSN wordt betaald en niet meer door de huurder. Totaal betekent dit voor WSN een extra heffing van ruim €160.000,=. Voor onze huurders worden de woonlasten hier dus mee verlaagd.

Vragen over deze huurverhoging

Heeft u vragen over uw huurverhoging of bent u het niet eens met het percentage van de huurverhoging, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen, langskomen bij ons op kantoor of een brief of mail sturen.