Reguliere woningen

Huren in de Gooi en Vechtstreek

Woningstichting Naarden heeft 549 reguliere huurwoningen, waarvan er 113 in de vrije sector worden verhuurd.

Inkomensgrens sociale huurwoningen verlaagd

Jaarlijks worden per 1 januari de huur- en inkomensgrenzen bijgesteld op basis van ministeriële voorschriften.

peildatum 01-01-2014
Huurgrenzen 2014
Maximale huurprijsgrens + liberalisatiegrens (vrijesectorgrens) 699,48
Aftoppingsgrens hoog 596,75
Aftoppingsgrens laag 556,82
Kwaliteitskortingsgrens 389,05
Maximale huurprijs jongeren < 23 jaar 389,05

Inkomensgrenzen 2014
Inkomensgrens 90%-norm 34.678
Meerpersoonshuishoudens tot AOW-leeftijd 29.325
Meerpersoonshuishoudens vanaf AOW-leeftijd 29.400
Alleenstaand tot AOW-leeftijd 21.600
Alleenstaand vanaf AOW-leeftijd 21.600

Kijk voor meer informatie op Woningnet

Vrijesectorwoningen

Ook vrije sectorwoningen worden via WoningNet aangeboden. Om hiervoor in aanmerking te komen, schijft u zich in op www.woningnetgooienvechtstreek.nl. Indien u interesse heeft in een daar aangeboden vrije sectorwoning kunt u hier via de website op reageren. Om gericht geïnformeerd te worden over het aanbod van deze woningen kunt u bij uw woonvoorkeur in uw profiel de voorkeur voor vrije sectorwoningen aanvinken en zich aanmelden voor het Digizine. Meer info hierover op www.woningnetgooienvechtstreek.nl.

Spoed en urgentie

Er zijn situaties waarin je niet kunt wachten tot je een woning aangeboden krijgt via de normale weg van reageren op WoningNet. Voor urgente situaties kunt u een urgentie aanvragen bij de regionale urgentiecommissie. Een urgentie krijgt u niet zomaar, er moet sprake zijn van een situatie die buiten uw schuld om is ontstaan en waarvoor (her)huisvesting binnen de regio de enige oplossing is. Bovendien moet u aantonen dat u er zelf alles aan heeft gedaan om andere oplossingen te vinden en dat u via het reguliere woonruimteverdeelsysteem niet snel genoeg aan nieuwe woonruimte kunt komen. Voor de uitgebreide toelichting kunt u de onderstaande brochure downloaden.

U kunt bij Woningstichting Naarden terecht voor een intakegesprek om uw situatie voor te leggen. Wij adviseren u dan over de mogelijkheden voor het aanvragen van een urgentie. Indien u hiervoor in aanmerking zou kunnen komen, krijgt u van ons een aanvraagformulier mee. Na betaling van uw eigen bijdrage van €75,- neemt de regionale urgentiecommissie uw aanvraag in behandeling en zullen zij een besluit nemen. Als er een urgentieverklaring wordt afgegeven, krijgt u hiermee voorrang op passende woningen waarop u reageert.

Spoedzoekregeling
Blijkt uit het intakegesprek dat het geen zin heeft om een urgentieaanvraag te doen, of wordt uw aanvraag afgewezen? Dan heeft u de mogelijkheid mee te doen aan de spoedzoekregeling. U kunt dit via uw registratie in WoningNet aangeven, waarna u een maand lang automatisch meeloot met woningen die binnen de spoedzoekregeling worden aangeboden. U moet zich elke maand opnieuw actief aanmelden voor de spoedzoekregeling. U weet niet voor welke woningen u meeloot. Als u een woning krijgt aangeboden - dit kan overal in de regio zijn en is passend bij uw zoekprofiel - dient u deze te accepteren. U mag de woning ook weigeren, maar dan bent u twee jaar lang uitgesloten van deelname aan de spoedzoekregeling.


Toelichting Urgentie

Woonbode stopt er mee

Aanbod sociale huurwoningen wordt via ander kanaal aangeboden

Sinds 20 april 2011 staat het wekelijkse aanbod sociale huurwoningen alleen nog op de website van WoningNet en niet meer in de Woonbode. De reden is dat het aantal mensen dat via de Woonbode reageert, steeds verder afneemt.

‘Uit cijfers van WoningNet blijkt dat maar liefst 95% van alle woningzoekenden via internet op het woningaanbod reageert. Slechts een beperkt aantal woningzoekenden reageert via de telefoon of schriftelijk. Naar verwachting is dat in 2015 nog maar 1%. Doordat de Woonbode niet altijd goed werd bezorgd en door de hoge advertentiekosten van de Woonbode, wegen de kosten niet meer op tegen de grootte van de doelgroep.’

Postabonnement

Geïnteresseerden konden tot voor kort een postabonnement afsluiten. Ook dit is per juni 2013 komen te vervallen. Het woningaanbod is elke week gratis af te halen bij de woningcorporaties. Daarnaast kunt u op het kantoor van Woningstichting Naarden (en ook bij de overige corporaties in het Gooi) het wekelijkse aanbod afhalen. Het woningaanbod is dagelijks via www.woningnetgooienvechtstreek.nl te vinden.

Persberichten

23 september 2011
Convenant woonruimteverdeling Gooi en Vechtstreek 2011 ondertekend

persbericht 23 september 2011