2e Kans Beleid

Convenant 2e Kans Beleid

Het Tweede Kansbeleid is een samenwerkingsverband van woningcorporaties en hulp- / dienstverlenende instanties in de regio Gooi- en Vechtstreek. Tweede Kans is een laatste kans om ontruiming van de woning van huurder(s) te voorkomen.

Huurders voor wie een ontruimingsvonnis is aangevraagd, ten gevolge van een huurachterstand en/of overlast, kunnen in aanmerking komen voor een Tweede Kans. De aanmelding hiervoor gaat altijd via de woningcorporaties. Voorwaarde voor een Tweede Kanstraject is wel dat de oorzaak van de huurachterstand en/of overlast bestaat uit meervoudige problematiek en zorgmijdend gedrag bij de huurder.

Wanneer een huurder een Tweede Kans krijgt zal dit 2 (tot maximaal 3) jaar duren. De huurder zal gedurende het Tweede Kanstraject verplichte hulpverlening op maat krijgen. Het doel van de hulpverlening is dat de huurder de problemen weer onder controle krijgt.

Onderstaande partijen hebben het convenant getekend en daarmee een inspanningsverplichting toegezegd:

Woningcorporaties:
Alliantie Gooi en Vechtstreek, Stichting woningcorporaties Het Gooi en Omstreken, Dudok Wonen, Ymere, Woningstichting Naarden, Woningbouwvereniging Laren, Wonen Wijdemeren, Woningbouwvereniging van Erfgooiers.

Hulp-/dienstverleningsinstanties:
GGD Gooi & Vechtstreek, RIBW Gooi & Vechtstreek, Symfora groep, JellinekMentrum Gooi & Vechtstreek, Versa Welzijn, Sherpa, Philadelphia, Leger des Heils, MEE Utrecht, Gooi & Vecht, Politie Gooi en Vechtstreek, Stadsbank Midden Nederland.

Meer informatie?

Neem voor vragen contact op met:
Saskia Westgeest
Co÷rdinator Tweede Kansbeleid
telefoon 035 - 699 11 97
mobiel 06 - 525 78 050
e-mail: tweedekans@ggdgooi.nl