Governance code

Governance code

Wij hechten aan transparantie en het nemen van verantwoordelijkheid. Wij handelen conform de landelijke Governancecode voor woningcorporaties, onderdeel van de Aedescode. Deze code is door Aedes (de branchevereniging van woningcorporaties) opgesteld en door Woningstichting Naarden als lid van Aedes ondertekend.

Goed bestuur

Doel van deze Governancecode is het vaststellen van normen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing. De code bevat zowel principes als concrete bepalingen die de organen van de woningcorporatie en hun leden in acht moeten nemen. De principes kunnen worden opgevat als moderne, en inmiddels breed gedragen, algemene opvattingen over goed bestuur.

Governancecode Woningcorporaties 2020