Huisregels

U mag van ons verwachten dat wij uw zaken en diensten binnen de wettelijke termijn correct afwerken. Wij verwachten van u dat u onze medewerkers daarvoor de kans geeft door ze rustig en volgens erkende fatsoensnormen te woord te staan. Dit geldt voor contact per telefoon, voor huisbezoek en ook als u het kantoor van Woningstichting Naarden bezoekt.

Woningstichting Naarden tolereert geen enkele vorm van fysiek of verbaal geweld, agressief gedrag, (seksuele) intimidatie of vernieling bij contacten tussen medewerkers en huurders of andere burgers.

Als deze gedragingen worden vertoond wordt u daarop aangesproken en kunt u een waarschuwing ontvangen. Bij herhaling wordt u niet verder geholpen en zo nodig zal u de toegang tot de kantoorruimte van Woningstichting Naarden worden ontzegd. De door u aangerichte schade wordt op u verhaald. Er wordt altijd aangifte bij de politie gedaan als er sprake is van bedreiging, discriminatie, doodsbedreiging, geweldpleging, het toebrengen van lichamelijk letsel en het aanrichten van materiële schade.