Samenwerkingen

Hennepconvenant Midden-Nederland

Woningstichting Naarden is deelnemer aan het hennepconvenant Midden-Nederland. Dit convenant regelt de procedure en de gegevensuitwisseling bij het vermoeden of aantreffen van een hennepkwekerij in onder andere corporatiewoningen.
Hennepconvenant Midden-Nederland