Toezicht en Bestuur

Reglement Toezicht en Bestuur

Op 13 december 2016 is het Reglement Bestuur en het Reglement Raad van Commissaren van Woningstichting Naarden vastgesteld.
Klik op onderstaande links voor de documenten.

Reglement Bestuur
Reglement Raad van Commissaren

Toezichtvisie en Toezichtkader

Bestuur en RvC van Woningstichting Naarden hebben een toezichtvisie opgesteld. Dit is overeenkomstig principe 1.1. van de Governancecode. Bestuur en RvC hebben een visie op besturen en toezichthouden waarbij wordt ingegaan op de verantwoordelijkheid voor het realiseren van de doelstellingen, de strategie, het beleid, de financiering en de onderlinge wisselwerking in rollen.

Toezichtsvisie vastgesteld 23 juni 2020

Profielschets Raad van Commissarissen

Klik op onderstaande link voor de profielschets.

Profielschets Raad van Commissarissen

Rooster van aftreden Raad van Commissarissen


Naam Benoemd Statutair aftredend / einde eerste 4 jaarperiode Herbenoembaarheid Einde lidmaatschap
Dhr. L.T. van Bloois 27 okt. 2015 27 okt. 2019 27 okt. 2019 27 okt. 2023
Mw. T.J.C.M. Broekman 1 mei 2016 1 mei 2020 1 mei 2020 1 mei 2024
Dhr. D.W. Emmens 24 aug. 2016 24 aug. 2020 24 aug. 2020 24 aug. 2022
Dhr. R. Meijrink 1 jan. 2019 1 jan. 2023 1 jan. 2023 1 jan. 2027