Urgentie aanvragen

Urgentie aanvragen

U heeft zich geregistreerd als woningzoekende. Wegens dringende redenen bent u van mening dat u met voorrang een woning zou moeten krijgen. U kunt dan overwegen om een urgentie aan te vragen. Voor informatie over kansen op urgentie of om uw woonprobleem uiteen te zetten kunt u terecht bij ons en diverse andere woningcorporaties en gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek. De uiteindelijke beslissing of u urgentie krijgt neemt een onafhankelijke urgentiecommissie.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een urgentie?

U komt alleen in aanmerking voor een urgentie als er sprake is van een noodsituatie. Uw woonsituatie moet snel veranderen, omdat uw persoonlijke veiligheid en gezondheid in gevaar zijn. In de huisvestingsverordening hebben de gemeenten daarom acht urgentiecriteria opgenomen in artikel 2.7.

Waar kan ik een urgentie aanvraagformulier halen?

U kunt bij ons een urgentie aanvraagformulier halen. Deze geven wij u mee nadat u een gesprek heeft gehad met een woonconsulent. U kunt hiervoor zelf een afspraak te maken. Hier vindt u onze contactgegevens.

Wie neemt de urgentieaanvraag in behandeling?

Het regionale urgentiebureau Gooi en Vechtstreek neemt de urgentieaanvraag in behandeling. Zij nemen uw urgentieaanvraag in behandeling nadat de behandelingskosten én het aanvraagformulier zijn ontvangen door het Gewest Gooi en Vechtstreek.

Als ik een urgentie aanvraag, wat moet ik dan kunnen aantonen?

U moet kunnen aantonen:
  • dat u alles in het werk hebt gesteld om het woonprobleem te voorkomen of zelf op te lossen;
  • dat u op tijd bent begonnen met het zoeken naar een (andere) woning of tijdelijke oplossing van het woonprobleem, zoals kamers zoeken of ergens logeren en;
  • dat u zich hebt ingeschreven op alle passende woningen in de gehele regio (dat kunnen er maximaal vijf per week zijn).
Als er sprake is van dringende woonproblemen die snel moeten worden opgelost, kan er geen rekening worden gehouden met woonwensen.

Waar kan ik een toelichting vinden bij het aanvragen van urgentie?

U kunt de ‘toelichting bij het aanvragen van urgentie’, een uitgave van de regionale urgentiecommissie, hieronder downloaden.

Toelichting

Stel dat ik een urgentie krijg, waar moet ik dan rekening mee houden?

Als u een urgentie krijgt, krijgt u een profiel mee. In dat profiel staat beschreven op welke woningen u met voorrang kunt reageren. U moet dan denken aan de grootte van de woning en het gebied waarin u kunt zoeken. U heeft drie maanden de tijd om op basis van de urgentie via WoningNet een woning te zoeken. Na deze drie maanden houdt de urgentie op. U kunt dan alleen nog op de reguliere wijze op een woning reageren.