Vacatures

HBWSN zoekt een nieuwe secretaris

De huidige secretaris Arthur Riet heeft te kennen gegeven dit jaar te willen stoppen met zijn werkzaamheden. Daarom is het bestuur van Huurdersbelang Woningstichting Naarden op zoek naar een nieuwe secretaris.

Voor deze functie hebben wij het volgende profiel in gedachten:
 • goede communicatieve vaardigheden in woord en geschrift
 • accuraat en nauwkeurig
 • goed in staat vergaderingen te notuleren en deze uit te werken
 • in bezit van een computer en kennis van de diverse programma's (o.a. Word en Mail)
 • goed in teamverband kunnen werken
 • hart voor het belang van de huurder en in staat ook de grote lijnen te zien
 • bij voorkeur bestuurservaring
 • huurder bij Woningstichting Naarden

Wij kunnen niet genoeg benadrukken hoe groot het belang is van een sterk HBWSN. Zowel op bestuurlijk niveau bij Woningstichting Naarden als ook regionaal bij gemeentes en instellingen zijn wij een belangrijke gesprekspartner. Met als primaire taak opkomen voor de belangen van onze medehuurders. Denkt u daarbij aan betaalbare huren, leefklimaat, onderhoud en nog veel meer.

Indien u zich in dit profiel herkent en geïnteresseerd bent, kunt u voor informatie contact opnemen met de huidige secretaris Arthur Riet. Per mail is hij bereikbaar op info@hbwsn.nl of telefonisch op nummer 06 - 54 95 38 80.

Co÷rdinator woonruimteverdeling (36 uur)

Zorg jij voor continuïteit en overzicht en ben je een kei in het coördineren van de verschillende werkzaamheden in een regionaal samenwerkingsverband? Dan hebben we een interessante baan voor je.
In de regio Gooi en Vechtstreek en in Almere werken woningcorporaties samen op onder meer het gebied van woonruimteverdeling. Wij zoeken een collega die binnen deze twee regio's zorgt voor een goede afstemming binnen de regionale woonruimteverdeling, zodat de uitvoering (nog) kan kan worden uitgevoerd. Ook zorgt deze collega voor rapportage en analyse van de resultaten van de woonruimteverdeling.

Wie zijn wij?
In de regio Gooi en Vechtstreek bestaat een samenwerkingsverband van woningcorporaties. Hierin zijn de woningcorporaties Dudok Wonen, Het Gooi- en Omstreken, de Alliantie Gooi en Vechtstreek, Vecht en Omstreken, Ymere en Woningstichting Naarden actief. In het samenwerkingsverband van de regio Almere zijn de woningcorporaties de Alliantie Almere, Ymere en de Goede Stede actief. Beide regio's hebben hun eigen woonruimteverdeelsysteem. In de huisvestingsverordening is vastgelegd hoe de gemeenten de verdeling van de sociale huurwoningen regelen en is de uitvoering daarvan neergelegd bij de woningcorporaties in de regio. Gebruik van de dienstverlening van WoningNet.

De samenwerkingsverbanden zijn gericht op de uitvoering van de woonruimteverdeling en het opdrachtgeverschap op WoningNet te coördineren. Daarnaast brengen ze de ontwikkelingen met betrekking tot de woonruimteverdeling in beeld om daar adequaat op te anticiperen, te reageren dan wel beleid uit te zetten.

Om de onderlinge afstemming te borgen komen de managers, verantwoordelijk voor de woonruimteverdeling binnen hun eigen organisatie, regelmatig samen.

Wat ga jij doen?
Jij faciliteert de samenwerking in beide regio's rondom de woonruimteverdeling. Je coördineert de werkzaamheden die voortkomen uit de regionale samenwerking en je onderhoudt een intensieve relatie met Woningnet en andere relevante organisaties.

Een greep uit je werkzaamheden:
 • Je bent contactpersoon voor de betrokken woningcorporaties, zowel intern voor collega's als voor onze externe partners, voor wat betreft de woonruimteverdeling;
 • Je geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de deelnemers van het regio-overleg, eventueel opgevolgd naar het directeurenoverleg;
 • Je legt relaties tussen de procedures / werkafspraken met betrekking tot de regionale woonruimteverdeling en WoningNet;
 • Je bewaakt het contract Woningnet;
 • Je betrokken beide regio's in diverse overleggen van WoningNet;
 • Je stelt rapportages en analyses op uit WoningNet-gegevens voor het samenwerkingsverband;
 • Je bent een contactpersoon naar derden die ook gebruik willen maken van het regionale woonruimteverdeelsysteem;
 • Je voert het secretariaat voor de twee regionale managers overleggen belast met de woonruimteverdeling, oa agendabeheer en voorbereide stukken;
 • Je stelt de begroting op en maakt de kwartaal- / jaarrapportages voor het samenwerkingsverband;
 • Je houdt beleidsmatige ontwikkelingen op het gebied van woonruimteverdeling bij die interessant kunnen zijn voor het samenwerkingsverband en informeert het samenwerkingsverband daarover;
 • Je bewaakt dat beleidsmatige ontwikkelingen in Woningnet op de juiste wijze worden geïmplementeerd.
   
Wie zoeken wij?
Als nieuwe collega ben je:
 • Gemotiveerd om je talenten in te zetten en heb je zin om jezelf verder te ontwikkelen;
 • Een ster in het coördineren en overzicht houden;
 • Organisatiesensitief en gericht op samenwerken;
 • Proactief en beschik je over een zelf oplossend vermogen;
 • Communicatief sterk;
 • Analytisch en weet je verbanden snel te leggen;
 • Flexibel en dienstverlenend maar weet je wel je grenzen te stellen.

Tenslotte heb je minimaal een HBO werkdenkniveau, heb je kennis van het woonruimteverdeelsysteem en heb je inzicht in de relevante ontwikkelingen.

Wat bieden we aan?
 • Een jaarcontract bij één van de deelnemende corporaties, je standplaats is Hilversum en Almere, indien je nu in dienst bent bij één van de samenwerkende corporaties, kan dat waarschijnlijk je standplaats blijft.
 • Salaris conform schaal I van de CAO Woondiensten.
 • Naast een opleidingsbudget voor scholing in je functie, een persoonlijk opleidingsbudget.
 • Via Aedes (branche organisatie) mogelijkheden om workshops te volgen, te netwerken of aan te sluiten bij functienetwerken.

Heb je zin in en wil je solliciteren?

Dat doe je zo: stuur je CV en motivatie (of videopitch) voor de functie voor 6 juni naar vacature@dudokwonen.nl tav Annemieke Bos. Willen de samenwerkingspartners kennis met je maken? Dan wordt je uitgenodigd voor een gesprek in week 24 van 25 bij Dudok Wonen of via via MS teams.

Heb je vragen? Neem contact op met Jolanda Heimans, manager Huur en Koop Dudok Wonen, via 06-11778594 van Annemieke Bos, HRM-adviseur, via 06-22550199.

Privacyverklaring voor sollicitanten

Hieronder vindt u de WSN Privacyverklaring voor sollicitanten

WSN Privacyverklaring voor sollicitanten