Waar staan wij voor?

Woningstichting Naarden is een flexibele organisatie met een menselijke maat. Onze relatie met klanten is persoonlijk en betrokken. We streven er altijd naar om een individuele en snelle service te bieden. We zetten ons in om betaalbare en goede huisvesting te bieden aan woningzoekenden die in onze gewilde regio geen woning kunnen kopen. Of woningzoekenden die een vraag naar zorg of begeleiding hebben.

Eigen koers

Woningstichting Naarden speelt een actieve rol bij de uitvoering van de regionale en gemeentelijke woonvisies. Daarbij varen wij onze eigen koers en ontwikkelen wij graag aansprekende nieuwbouwprojecten voor specifieke doelgroepen. De betaalbaarheid, de kwaliteit en het milieu staan daarbij voorop.

Onze missie

We vatten de essentie samen in het volgende mission statement:
‘Woningstichting Naarden verhuurt kwalitatief goede, duurzame en betaalbare woningen aan de sociale doelgroep. ’